COH AL 33 jaar ervaring, omdat het goed moet!

Bel ons nu voor informatie: 0229 230527

ICT-Vaardigheden basisschoolleerlingen

Herkent u onderstaand kop:

"Basisscholen ervaren vooral praktische problemen bij het aanleren van computer vaardigheden die nodig zijn om aansluiting te houden op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen."

Wij kunnen u helpen het “echte” ICT-onderwijs van de grond te doen komen vlot te trekken of een “Boost” te geven.  COH heeft de afgelopen 30 jaar ruime ervaring opgedaan met het geven van ICT-opleidingen, cursussen en programmeer opdrachten.

Gestructureerde methode

COH kan uw school van dienst zijn bij het invoeren van een gestructureerde methode waarin ICT-vaardigheden worden gecombineerd met wiskundig denken, kunst en cultuur.

De methode, ondersteund vanuit o.a. Google, Microsoft, Facebook en Twitter, gaat uit van de volgende structuur:

  • Cursus 1 voor leerlingen in groep 3 en 4
  • Cursus 2 en 3 voor de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8.
  • Cursus 4 voor hardlopers die meer dan gemiddeld affiniteit hebben met het vak.

Een cursus is opgebouwd uit een aantal niveaus. De niveaus zijn onderverdeeld in een aantal afgeronde lessen, het lesmateriaal is zelfcorrigerend. Doelstellingen, opbouwen duur van de les zijn per onderdeel uitgewerkt. De rol van de leerkracht is vooral coachend.

De lessen gaan uit van ca. 20 klokuren ICT per leerjaar. Leerlingen werken in tweetallen zelfstandig in dag, week en of maand taken de lessen door.

Leerlingen kunnen worden gevolgd met een volgsysteem waarin het maken van vele overzichten en rapportages mogelijk zijn.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om alleen met zichzelf staande projecten te werken.

Invoering en ondersteuning

COH kan uw school ondersteunen bij het invoeren van de methode:

  1. De ICT-leerkracht helpen een plan van aanpak te maken om in 3 leerjaren een volledige cursus traject te implementeren.
  2. De ICT-leerkracht coachen bij het verwerven van competenties bij een mogelijk tekort aan kennis en vaardigheden.
  3. Het onderwijsteam coachen bij het verwerven van competenties bij een mogelijk tekort aan kennis en vaardigheden.

De reacties op de methode, waar ondertussen al meer dan 6 miljoen kinderen aan hebben deelgenomen zijn overweldigend.

Is uw interesse is gewekt, dan licht ik de mogelijkheden die wij kunnen bieden graag mondeling toe.

el nu voor een vrijblijvende afspraak 0229-230527

Afdrukken E-mail

Ook voor: traingen op locatie, individuele training, floorwalking en maatwerktrainingen.